За Клуба

Айкидо Клуб Изгрев е създаден през февруари месец 2015 г. с инструктор Сенсей Ради Арнаудов – III Дан Айкикай.

Мисията на клубът е да популяризира японското бойно изкуство Айкидо, създадено от Морихей Уешиба, да развива и прилага идеите за нравственост, хармония на духа и тялото на човека, съобразно правилата и законите на природата.

Принципите, върху които Айкидо клуб Изгрев изгражда своите цели са : Истина, Любов и Справедливост. Чрез непрекъснато развитие на човека – постигане на социален, физически и духовен прогрес.

Главните цели на клубът са:
  • Утвърждаване на Айкидо клуб Изгрев като център за разпространение на знанията, опита, методиката и философията на Aikido Kobayashi Dojo  За пълно усвояване и усъвършенстване на физическите, умствени и духовни ценности на личността по системата и методиката на Сошихан Язуо Кобаяши – VIII Дан и Шихан Хироаки Кобаяши –  VII Дан . Aйкидо Клуб Изгрев е сред основните центрове за натрупване на знания, опит, умения и популяризиране на Айкидо в България.
  • Разпространение на Айкидо сред широк кръг от хора. Айкидо може да се практикува в свободното време от всеки без ограничения на пол, възраст и лични физически способности.
  • Работа с деца и юноши  – Това е една от основните дейности на клуба. Децата се учат най-вече как да използват телата си и уверено да взаимодействат и общуват помежду си. По увлекателен начин и чрез много игри те учат Айкидо техниките, което им помага да развият своята концентрация, координация и ориентация. Основна цел при работата с юношите е да се справят физически, умствено и емоционално със стресовете и предизвикателствата на тинейджърския живот. Посредством принципите, техниките и философията на Айкидо те придобиват и подобряват своята увереност и развият физическите и умствените си способности.
  • Участие в Айкидо семинари . Един от основните инструменти в Айкидо са семинарите. Теоретико-практическите семинари имат за цел да запознаят трениращите с уменията и опита на големи майстори. Взимайки участие в тренировките по Айкидо и теоретичните лекции изнасяни от тях трениращите придобиват по-голям опит, по-задълбочени познания и по-добро разбиране на принципите, техниките и философията на Айкидо, които да прилагат в личният и професионален живот.
Тренировки
  • Провеждане на учебно-тренировъчната дейност се осъществява по методиката на преподаване, изпитване и оценяване на Aikido Kobayashi Dojo – Япония. Оригиналната методика е разработена и внедрена от Язо Кобаяши – Шихан VIII Дан и се доразвива от неговия син Хироаки Кобаяши – Шихан VII Дан .